https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/09/SAICON_3_DOTS_004.png

Wizualizacja i projektowanie linii produkcyjnychPrzyspiesz i usprawnij proces wdrożeń
w Twojej firmieMODELOWANIE

Zapewniamy usługę modelowania i symulowania procesów produkcyjnych, która pozwala uniknąć kosztownych pomyłek,
a jednocześnie ogranicza czas potrzebny na zaprojektowanie oraz uruchomienie gotowych linii.
https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/09/Saicon-HMI-SCADA-programming-automation-1280x1000.jpg

Dzięki modelowaniu i symulowaniu procesów produkcyjnych, możemy tworzyć całe linie, które służą naszym programistom PLC do przeprowadzenia procesu wirtualnego uruchomienia. Takie rozwiązanie znacząco przyspiesza proces wdrożenia systemów automatyzacji produkcji na obiektach naszych klientów.

https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/09/SAICON_3_DOTS_004.png

Projekty linii produkcyjnych: w jaki sposób SAICON pomoże Twojemu przedsiębiorstwu?

Nasi klienci bardzo często borykają się z problemami braku zakładanej wydajności.

Biorąc pod uwagę, że rozpoznanie źródła tych kłopotów w sposób tradycyjny może być kosztowne, a także czasowo ograniczać normalne funkcjonowanie firm – proponujemy innowacyjną usługę wizualizacji.

W takich sytuacjach przeprowadzamy dokładny audyt i na podstawie wypracowanych oraz dostarczonych danych przygotowujemy model wraz z symulacją opartą o algorytmy genetyczne.

Na końcowym etapie zostanie przygotowany szczegółowy raport z dokładnym opisem wypracowanych i wyliczonych rozwiązań.

Zastosowanie technik modelowania produkcji wraz z symulacją całych procesów ma również zastosowanie w przypadku weryfikacji pomysłów i koncepcji na modernizacje zakładu. Nasi klienci bardzo często mają już pewne pomysły modernizacji, jednakże na tym etapie trudno zweryfikować ich zasadność i opłacalność.

https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/09/SAICON_3_DOTS_004.png
Wspólnie zrealizujmy Twój projekt!

Projektowanie linii produkcyjnychWSPARCIE W AUTOMATYZACJI

Na co możesz liczyć?

Doświadczona kadra ekspertów

Do pracy nad projektami naszych klientów oddelegowujemy najlepszych – doskonale wykwalifikowanych specjalistów.
Stanowią oni gwarancję tego, że uzyskane wyniki staną się solidną podstawą do dalszych analiz
i wdrożenia efektywnych rozwiązań.

Nowoczesne i wydajne systemy

W naszej pracy korzystamy z Siemens Tecnomatix Plant Simulation – najlepszego na rynku środowiska do symulacji procesów produkcyjnych i całych fabryk. Dzięki temu tworzymy realne symulacje, które doskonale oddają faktyczną sytuację naszych klientów.

Konkretne i mierzalne efekty

Nasze projekty są bardzo precyzyjne i miarodajne.

To sprawia, że dostarczane przez nas dane przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności, wydajności i niezawodności wielu przedsiębiorstw.

https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/09/Saicon-visualization-scada-hmi-simulation-atumation_1200x930-1200x640.jpg
https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/09/SAICON_3_DOTS_004.png

Projektowanie i wizualizacja
linii produkcyjnych:

Dlaczego warto?

W ramach naszych działań przeprowadzamy wirtualne uruchomienie, które pozwala uniknąć większości błędów występujących już na etapie założeń koncepcyjnych systemów automatyzacji.

Zajmujemy się także symulacją procesów, polegającą na analizie wszystkich możliwych scenariuszy i opracowaniu raportów z wnioskami.

W efekcie nasze działania pozwalają na eliminowanie błędów, podejmowanie świadomych decyzji,   a także znacząco przyspieszają procesy konkretnych wdrożeń.

https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/08/sie-151117-0159-1-warte-eci_large_1200x853.jpg
https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/09/SAICON_3_DOTS_004.png

Digital Twin SoftwareEmulate3DEMULATE3D DIGITAL TWIN

Emulate3D unikalna platforma softwarowa wspierająca czerpanie korzyści z wykorzystania cyfrowego bliźniaka na każdym etapie życia projektu.
Demonstracja, Symulacja, Wirtualne uruchomienie