Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

3 listopada, 2021
https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/08/Saicon_company_2500x1667-1280x854.jpg

SAICON sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum B+R innowacyjnych rozwiązań automatyki dla potrzeb Przemysłu 4.0” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie SAICON sp. z o.o. Wynikiem realizowanej agendy badawczej będzie opracowanie trzech innowacyjnych produktów: system paletyzacji opon, systemu badania jakości palet oraz aplikatora krawędzi ochronnych.

Powyższe rozwiązania będą nie tylko charakteryzować się innowacyjnością w skali Europy, ale także będą wspierać koncepcję Przemysłu 4.0.

Opracowanie nowych produktów pozwoli naszemu przedsiębiorstwu wejść do nowego segmentu firm oferujących produkty zgodne z ideą Przemysłu 4.0. Dzięki automatyzacji i robotyzacji nowych stanowisk nasi klienci będą mogli cieszyć się wyższą wydajnością, efektywnością ekonomiczną oraz niższymi kosztami procesów technologicznych.

Wartość projektu: 21 593 422,49 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 253 918,43 PLN

Przedmiot projektu obejmuje zakup gruntu, budowę Centrum oraz nabycie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.