Realizacja projektu grantowego Agencji Rozwoju Pomorza

23 marca, 2022
6a

SAICON sp. z o.o. realizuje projekt grantowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.polegający na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego.

 Przedmiotem projektu jest udział w najważniejszych dla firmy targach poświęconych intralogistyce o nazwie LogiMat, odbywających się cyklicznie w Stuttgarcie w Niemczech.

Celem projektu jest umocnienie pozycji firmy SAICON na rynku międzynarodowym, budowanie rozpoznawalności marki w branży automatyki przemysłowej, zwiększenie eksportu produktów i usług, a także nawiązanie nowych kontaktów z kontrahentami w celu oferowania usług z zakresu integracji systemów sterowania automatycznego oraz programowania PLC i HMI.

Udział w targach umożliwi zaprezentowanie kompleksowej oferty w zakresie nowoczesnych rozwiązań automatyzacji maszyn i procesów produkcyjnych, jak również stosowanego przez firmę podejścia do realizacji projektów, w tym zwinnego zarządzania i przyjętych w 2021 roku międzynarodowych standardów zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015.

Możliwość bezpośredniej prezentacji oferty firmy pozwoli także budować relacje zarówno z potencjalnymi klientami, jak i ich umocnienie z obecnymi klientami, którzy również w tych targach się wystawiają.

Ciągły wzrost zatrudnienia, a co za tym idzie atrakcyjność firmy w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, sprawia, że firma ma zasoby organizacyjne, produkcyjne, finansowe i ludzkie, aby zamierzone cele eksportowe osiągnąć.

 

 

Wartość projektu:  105 788,92 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 52 894,46 PLN